18. ročník etapového závodu „KAŠPERSKÁ 66“ aneb HRÁBNI SI NA DNO SIL !

Termín: sobota 18. 6. 2016 v Kašperských Horách

Pořádá: TJ Kašperské Hory a GO Šumava

Prezence: v kině na náměstí v Kašperských Horách

  • pro časovku a hromadný od 8.00 do 9.30 (!) hodin
  • pouze pro hromadný od 13.00 do 13.30 hodin

Startovné: za obě etapy členové ŠUAC 220,- Kč, příchozí 250,- Kč (samostatně 1. etapa za 100,- Kč, samostatně 2. etapa 160,-Kč)

1. ETAPA: časovka jednotlivců do vrchu na 8 km

Start: v Amálině údolí na mostě přes Losenici. Trasa vede podél Losenice, dále odbočka k hájence Bílý Potok, při Pěnivém potoce na Zhůří.

  • od 10.00 hodin v 30sekundovém intervalu

2. ETAPA: hromadný závod na 15km okruhu

Start: na náměstí v Kašperských Horách

  • 14.00 hodin D I + příchozí do 40 let; 4 okruhy, tj. 60 km
  • 14.05 hodin D II + ženy + příchozí nad 40 let; 3 okruhy, tj. 45 km

Trasa závodu: Kašperské Hory – ulice Na Prádle – Lišák – Červená – údolí Losenice – odbočka Rejštejn – Kašperské Hory

Kategorie:

  • balík D I: A (16 – 29 let), B (30 – 39 let), příchozí do 40 let
  • balík D II: C (40 – 49 let), D (50 – 59 let), E (nad 60 let), F (ženy), příchozí nad 40 let

Cíl: pod náměstím v Kašperských Horách u kina

Občerstvení: v kině, zahrnuto ve startovném (guláš, pivo/limo, káva)

Ceny: Věcné ve všech kategoriích po jednotlivých etapách vč. příchozích + všechny kategorie za obě etapy (originální ručně broušené poháry)

Ředitel závodu: Václav Vintr, tel. 602 552 920

Různé: Soutěží se podle pravidel a stanov ŠUAC. Jede se na uzavřené trati, přesto by účastníci závodu měli dodržovat pravidla silničního provozu a povinně závodit v ochranné přilbě. Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu.